Muziek voor je brein

Meer volwassenen in de muziekschool!

De nieuwe

muziekschool

De overgang van loondienst naar het ZZP’schap. Veel muziekdocenten in muziekscholen hebben er de afgelopen jaren aan moeten geloven. Er is veel veranderd in het landschap van het muziekonderwijs, dat tegenwoordig vaak geïntegreerd zit één groot cultuurbedrijf per regio.

Nieuw tijdperk, nieuwe kansen

Een andere doelgroep

in de muziekschool

Waarom is het overgrote gedeelte van de leerlingen in de muziekschool niet ouder dan 18 jaar? De BTW heffing van de overheid en ouders die hun kinderen stimuleren om op muziekles te gaan, is hierin een bepalende factor. Maar hoe zit het met de volwassenen?

Welke drempels ervaren volwassenen?

Er zijn veel volwassenen in Nederland die graag een instrument zouden willen leren spelen. Ze melden zich alleen lang niet altijd aan voor muziekles. Dit komt omdat veel mensen denken dat daar een enorme toewijding voor nodig is. Deze gedachte is deels ontstaan omdat vroeger (en soms nog steeds) muziek als een ambacht werd gezien.

Is het nog wel realistisch om op volwassen leeftijd met een instrument te beginnen?”

Het kost veel geld, dus dan moet ik het echt graag willen.”

Ik wacht liever even tot ik meer tijd heb om te oefenen.”

De oplossing?

Muziekles laagdrempeliger maken, precies op de punten waar volwassenen op dit moment tegen aanlopen. Dat is de missie van Muziek voor je brein. 

Dat doen we met een duidelijke visie die bestaat uit de volgende pijlers:

Groepslessen

Doordat je samen leert, speelt gezelligheid een grotere rol en ligt de aandacht niet op één persoon. Daarnaast zijn de prijzen per persoon lager, waardoor het een stuk makkelijker wordt om het te proberen.

Muziek als middel, niet als doel

In een groep is er ruimte voor persoonlijke doelen én groepsdoelen. Het doel staat echter altijd op de tweede plek. Je bent met elkaar bezig om muziek te maken.

Bij elke toon komt je brein tot leven

Het leren van een instrument is geweldig voor je brein! Hersencellen worden geactiveerd en nieuwe verbinding aangemaakt. Moeilijkheidsgraad van een muziekstuk speelt hierbij geen rol, zolang het maar een uitdaging voor de cursist is.

Wat zijn de voordelen?

Volwassenen die zich aanmelden voor muziekles zijn vaak zeer gemotiveerd. En dat merk je! Verwacht veel gezelligheid, dankbare cursisten en een nieuwe manier om jouw muzikale creativiteit over te brengen.

Platform

Muziek voor je brein

Copyright© 2018 - 2022
Design by Dutchgraph®